Voor mantelzorgers

Als vriend of familielid die voor iemand zorgt, stelt u zich misschien veel vragen over het proces van de klinische studie, zoals wat uw rol zou zijn en welke hulp er voor u beschikbaar is. Hoewel uw aandacht vaak uitgaat naar het ondersteunen van uw dierbare, is het belangrijk dat u ook de tijd neemt om uw eigen behoeften te begrijpen.

Hoe kan ik steun bieden?

Als u uw dierbare wilt helpen bij het vinden van een klinische studie, kunt u hem steunen door dit te bespreken met zijn arts, die kan proberen te helpen bij het vinden van een klinische studie. U kunt ook onze clinical trial finder gebruiken om te zoeken naar een klinische studie.

Tijdens het proces van een klinische studie zal er veel informatie worden gegeven. U kunt uw dierbare steunen door goed te luisteren, aantekeningen te maken tijdens afspraken en de relevante dossiers bij te houden. Misschien wilt u zich ook voorbereiden door een reeks vragen te stellen. Aarzel ook niet om vrijuit te spreken en op te komen voor uw dierbare als deze dat niet kan.

Hoewel veel van de vragen die u wilt stellen vergelijkbaar zijn met de vragen die uw dierbare zou kunnen stellen, kunt u aanvullende vragen hebben over uw rol, de steun die u zou kunnen bieden of waar u hulp kunt krijgen. Uw arts of, indien van toepassing, de studiecoördinator, zal al deze vragen graag beantwoorden.

Uw dierbare zal tijdens het hele proces van de klinische studie tal van check-ins hebben en regelmatig check-ups hebben in het klinisch studiecentrum. Aangezien u zijn mantelzorger bent, zal deze waarschijnlijk op u rekenen om de bezoeken na te komen. Misschien kunt u de verantwoordelijkheid nemen over de agenda van uw dierbare om deze te helpen de afspraken bij te houden.

Terwijl uw dierbare regelmatig check-ups heeft bij artsen om zijn gezondheid te controleren en te kijken of er bijwerkingen zijn, kunt u het klinische team helpen door ervoor te zorgen dat uw dierbare zich aan de behandeling houdt. Het is ook belangrijk dat u op de hoogte bent van eventuele bijwerkingen waar u op moet letten, zodat u die, indien nodig, kunt bespreken met het klinische studieteam.

Welke steun is er beschikbaar voor mij?

Voor iemand zorgen kan een hele uitdaging zijn en het is heel belangrijk dat u steun kunt krijgen. Binnen het proces van een klinische studie zijn er een aantal manieren waarop u steun kunt krijgen:

  • Praat met een naast familielid of vriend die u vertrouwt om ervoor te zorgen dat u praat over hoe u zich voelt en waar mogelijk praktische verantwoordelijkheden deelt
  • Praat met de arts van uw dierbare (of de studiecoördinator) om details over de klinische studie te bespreken als u zich zorgen maakt. Als uw dierbare zijn toestemming geeft, zal de arts graag met u praten over andere aspecten van de zorg en praktische aspecten met betrekking tot het proces van de klinische studie, of u doorverwijzen naar een aangewezen persoon
  • Praat met uw eigen arts als u het moeilijk hebt en verdere steun nodig hebt. Hij kan u eventueel doorverwijzen naar andere beroepsbeoefenaars, zoals een consulent
  • Zoek een lokale patiëntenvereniging op. Zij hebben vaak ondersteunende diensten en kunnen specifieke hulp en advies hebben voor mantelzorgers

Ik sprak met de zorgverlener over wat ik kon doen en hoe ik mijn man kon steunen tijdens het traject en maakte het zeer duidelijk dat ik dit zag als een deelname van ons, niet alleen van hem

Maxine
Mantelzorger