Voor patiënten

Bij Galapagos gebruiken we onze innovatieve aanpak om behandelingen voor medische aandoeningen te vinden die een echt verschil maken in het leven van mensen.

Hoe kan ik deelnemen?

Als u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan een klinische studie, moet u dit met uw arts bespreken. Hij kan met u praten over het proces van de klinische studie en bespreken of het een geschikte optie zou kunnen zijn.

U kunt ook zoeken naar een klinische studie van Galapagos. Deze website bevat informatie over alle klinische fase 1- tot fase 4 studies van Galapagos met patiënten. De belangrijkste vereisten voor deelname worden duidelijk weergegeven voor elke klinische studie. Wij raden u aan om de details van de klinische studie te bekijken als u er een hebt gevonden op deze website. Als hulp daarbij kunt u korte samenvattingen van elk van onze klinische studies downloaden.

Als u of uw arts een geschikte klinische studie heeft gevonden en meent dat u voldoet aan de vereisten voor deelname (na zorgvuldig lezen van de inclusiecriteria), zal uw arts, indien van toepassing, contact opnemen met de studiecoördinator in het klinische studiecentrum.

U kunt veel vragen hebben wanneer u met een arts over een klinische studie praat. Om u voor te bereiden op de gesprekken hebben we een gespreksgids ontwikkeld met informatie over wat er waarschijnlijk zal gebeuren tijdens uw afspraak en enkele nuttige vragen die u misschien wilt stellen. U kunt deze gids downloaden, afdrukken en meenemen naar uw afspraak.

Pre-screening en toestemming

Pre-screening en toestemming

Zodra uw arts contact heeft opgenomen met de studiecoördinator, moet u een formulier voor geïnformeerde toestemming ondertekenen om te bevestigen dat u bereid bent om met het proces voor klinische studies te
beginnen (u kunt op elk moment uw toestemming intrekken en ervoor kiezen om de klinische studie te verlaten). U ondergaat vervolgens een aantal screeningtests om na te gaan of u voldoet aan de inclusiecriteria voor deelname aan de klinische studie. Deze tests kunnen bloedonderzoeken, scans of biopsieën omvatten; uw arts kan u een gedetailleerd overzicht geven.

Deelname

Als u voldoet aan de inclusiecriteria en ermee instemt om deel te nemen, wordt u ingeschreven voor de klinische studie. Hoe, wanneer en waar u naartoe moet, hangt af van de klinische studielocatie en de behandeling.

Sommige klinische studies vergelijken een nieuwe behandeling met een reeds beschikbare standaardbehandeling (zorgstandaard) en andere vergelijken een behandeling met een ‘placebo’, die geen echt geneesmiddel bevat. Nog andere studies beoordelen een behandeling zonder ze te vergelijken. Afhankelijk van het type klinische studie betekent dit dat het mogelijk is dat u de onderzochte behandeling niet krijgt.

Tijdens de klinische studie krijgt u regelmatig check-ups zodat de onderzoekers kunnen beoordelen hoe goed de behandeling werkt en eventuele bijwerkingen kunnen opsporen. U kunt de studie op elk moment verlaten.

Deelname
Na de klinische studie

Na de klinische studie

Uw arts zal u een gedetailleerd overzicht geven van wat er gebeurt na afloop van uw deelname aan de klinische studie. Hij zal dan de volgende stappen van uw behandelplan met u doornemen; het is mogelijk dat u het geneesmiddel dat u tijdens de klinische studie hebt gekregen niet meer kunt blijven nemen. Het is mogelijk dat u onmiddellijk na de klinische studie geen details krijgt over welke behandeling u hebt gekregen (als u hebt deelgenomen aan een gerandomiseerde klinische studie).

De resultaten van de klinische studie worden met u gedeeld na voltooiing van de klinische studie. Aangezien analyse van de resultaten tijd kost, kan dit tot een jaar na voltooiing van de klinische studie duren. Voor alle door Galapagos gesponsorde klinische studies worden de zogenoemde “lay summaries” op de clinical trial finder website geplaatst.

Mijn vrouw en ik hadden een lijst met vragen opgesteld over hoe een klinische studie verloopt en wat het doel ervan is, en toen we naar het ziekenhuis gingen om het klinische studieteam te ontmoeten, beantwoordden ze al mijn vragen en alle zorgen die we hadden.

Ron
Voormalige klinische studie deelnemer